Proiectarea sistemului de alimentare cu apă
Principala Proiectarea sistemului de alimentare cu apă

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă

Primul lucru care trebuie de subliniat este instalarea sursei de apă se realizează conform unui proiect individual.
Planul de comunicații, condițiile tehnice, caracteristicile geologice – acestea sunt toate informațiile despre obiectul care va fi necesar în timpul lucrului. Pe baza acestor date, se vor forma termenii de referință.
Puncte care sunt rezolvate prin proiectarea corectă:

  • Alegerea materialelor
  • Calculul consumului de apă
  • Elaborarea unui plan de canalizare

Pentru început, e necesar de găsit o sursă de apă, dacă nu există o sursă de oraș în apropiere, o să fie forată fântână. Dacă este necesar se instalează sistemul de încălzire.
Dacă nu există un canal de scurgere a apelor uzate municipale, este necesară instalarea unei fose septice. După aceea, se creează un plan detaliat al sistemului de canalizare.
Următorul pas va fi realizarea unui desen al sistemului de canalizare intern. Numărul de instalații sanitare este, de asemenea, important, deoarece afectează în mod direct sarcina sistemului.
Etapa finală este selectarea materialelor necesare. Toți parametrii sunt luați în considerare la selectarea materialelor, începând de la preț, terminând cu condițiile de funcționare. Inginerii cu experiență planifică posibila modernizare și extindere a complexului în viitor.